Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr NR 1/POIR/2017 dotyczącego wyboru wykonawcy usługi będącego jednostką naukową.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr NR 1/POIR/2017 dotyczącego wyboru wykonawcy usługi będącego jednostką naukową. Zakup jest planowany w ramach Projektu “Opracowanie nowatorskiego rozwiązania w zakresie podpisu odręcznego na urządzeniach elektronicznych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”  Podziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Szczegóły zapytania  znajdą Państwo pod tym linkiem:
https://bms.com.pl/zapytanie-ofertowe-nr-1poir2017-2/