GENERATOR DOKUMENTÓW 

Automatyzacja przygotowania dokumentów
GENERATOR DOKUMENTÓW jest rozwiązaniem stworzonym do centralizacji i automatyzacji generowania dokumentów w przedsiębiorstwie. Najczęściej jest wykorzystywany do przygotowania dokumentów takich jak oferty, umowy, faktury itd. GENERATOR funkcjonuje w infrastrukturze IT jako usługa dostępna poprzez jednolite API dla wszystkich innych systemów, które są odpowiedzialne za przetwarzanie dokumentów. Dzięki GENERATOROWI Wszystkie te dokumenty mogą być tworzone według spójnych szablonów tworzonych i zarządzanych w jednym centralnym punkcie.

Wszechstronność i różnorodność obsługiwanych dokumentów

Zaletą GENERATORA jest wszechstronność i różnorodność dokumentów, jakie za jego pomocą mogą być przygotowane. Szablony dokumentów przygotowywane są w MS Word. Dzięki temu dokumenty tworzone przez GENERATOR dają tyle możliwości funkcjonalnych i prezentacyjnych, ile daje sam Word.

Lista typów dokumentów tworzonych w GENERATORZE może być dowolnie długa i zależy wyłącznie od specyfiki i potrzeb organizacji. Wśród najczęściej spotykanych szablonów są m.in.:

  • Dokumenty umowy zawierające sformatowany tekst i uzupełniane danymi klienta
  • Rozbudowane cenniki produktów
  • Harmonogramy spłat kredytu (z elementami w formie listy)
  • Sekcje wielokrotnie powtarzane np. dla wielu udziałowców wielu przedmiotów hipoteki

Ponadto możliwe jest wykorzystanie w szablonach wielu innych elementów:

  • Konstrukcje warunkowe (opcjonalne paragrafy itp.)
  • Sterowanie podziałem stron, sekcjami w dokumencie
  • Nagłówki i stopki
  • Numeracja stron
  • Pola specjalne itp.

GENERATOR DOKUMENTÓW jest wyposażony w narzędzie do tworzenia znaków Barcode i QR code w różnych formatach i z różną pojemnością danych. Kody te mogą być umieszczane w dowolnie wskazanym miejscu generowanego dokumentu.

Dokumenty przekazywane klientom są wizytówką firmy. Przygotowanie ich w sposób automatyczny pozwala zapewnić im wysoką jakość i brak pomyłek ludzkich. Istotny jest też skrócony czas przygotowania dokumentów (np. oferty, umowy), co może stanowić przewagę konkurencyjną. W wielu organizacjach dokumenty są tworzone ręcznie, co wymaga od pracowników troski o zachowanie spójności danych i propagowanie zmian danych do innych systemów. Wdrożenie GENERATORA DOKUMENTÓW wpływa na poprawę efektywności i spójności danych w organizacji.
GENERATOR jest prosty w obsłudze. Szablony mogą być tworzone i edytowane przez użytkowników we własnym zakresie. Zmiana ich treści może być wykonywana w dowolnym momencie, skutkuje natychmiast i nie wymaga zmian po stronie systemów zlecających generowanie dokumentów. GENERATOR może przygotowywać dokumenty w formacie PDF lub Word. Postać nieedytowalna PDF gwarantuje, że do utworzonego dokumentu nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Gdy jednak takie zmiany są z różnych względów konieczne, można zastosować format wyjściowy Word.
Korzyści: