FENIKS – obsługa sieci sprzedaży produktów i usług finansowych

Kompleksowe zarządzanie siecią agencji 

BMS oferuje nowoczesną platformę do kompleksowego zarządzania siecią agencji finansowych, siecią pośredników i brokerów. Platforma pozwala na oferowanie produktów i usług finansowych, takich jak wpłaty, doładowania kart przedpłacanych, pożyczki i kredyty czy inwestycje, poprzez rozległą sieć przedstawicielstw i agencji finansowych.
System FENIKS działa w oparciu o centralny serwer, którego usługi są udostępniane za pośrednictwem aplikacji terminalowej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu dedykowanego, bezpiecznego i oszczędnego protokołu GPRS, oraz otwartego standardu aplikacji i jej wysokiej skalowalności – możliwa jest szybka rozbudowa sieci agencji na terenie całego kraju, z wykorzystaniem posiadanych przez nich komputerów. Agencje mogą być uruchamiane w dowolnym miejscu, w którym jest zasięg sieci GSM – bez konieczności inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną.
System umożliwia definiowanie dowolnych produktów finansowych, wprowadzanie wyrafinowanych systemów prowizyjnych pozwalających na dowolne konstruowanie modelu wynagrodzeń dla agentów oraz automatyczne ich rozliczanie w zadanych okresach rozliczeniowych. System jest intuicyjny i łatwy w obsłudze: interfejs prowadzi operatora krok po kroku, tym samym minimalizując ryzyko popełnienia błędu.
Korzyści