Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 19.01.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi będącego jednostką naukową polegająca na opracowaniu przez wykonawcę nowego wyrobu- „software’owego pada do podpisu odręcznego”, w ramach Projektu: “Opracowanie nowatorskiego rozwiązania w zakresie podpisu odręcznego na urządzeniach elektronicznych”.

Warszawa, 30.01.2017 r.

 

BMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gdańska 41
01-633 Warszawa
NIP: 1131946830

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017 z dnia 19.01.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi będącego jednostką naukową polegająca na opracowaniu przez wykonawcę nowego wyrobu- „software’owego pada do podpisu odręcznego”, w ramach Projektu: “Opracowanie nowatorskiego rozwiązania w zakresie podpisu odręcznego na urządzeniach elektronicznych”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Podziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Informujemy, że w wyniku postępowania wybrano ofertę złożoną przez Instytut Maszyn Matematycznych. Oferta spełniła stawiane warunki i uzyskała największą ilość punktów.