Alfresco BPM powered by Activiti

Automatyzacja procesów biznesowych
Efektywne funkcjonowanie każdej organizacji zależy od harmonijnego współdziałania zachodzących w niej operacji. Brak sprawnego przepływu informacji, niezidentyfikowane przestoje i problemy oraz duża ilość czynności wykonywanych przez pracowników ręcznie powodują spadek jakości oraz niską efektywność organizacji. Umiejętność automatyzacji i optymalizacji procesów staje się kluczowym czynnikiem pozwalającym na skuteczne konkurowanie na rynku.

BMS platynowym partnerem Alfresco w Polsce

BMS jest OFICJALNYM PRZEDSTAWICIELEM i DYSTRYBUTOREM SUBSKRYPCJI ALFRESCO w Polsce. Oferujemy produkty ALFRESCO oraz rozwiązania oparte na tej technologii, a także doradztwo i wsparcie wdrożeniowe. ALFRESCO to wiodące rozwiązanie do zarządzania dokumentami i wiedzą przedsiębiorstwa łączące otwartość open-source i innowacyjność ze skalowalnością systemów klasy enterprise.

Modelowanie procesów biznesowych

Alfresco Process Services (BPM) powered by Activiti zawiera pakiet przyjaznych narzędzi graficznych do modelowania i wdrażania procesów biznesowych.

 • edytor uproszczonego modelu procesu ułatwiający wprowadzenie ludzi biznesu do świada IT
 • edytor BPMN dla inżynierów zajmujących się automatyzacją procesów,
 • edytor formularzy pozwalający metodą drag and drop projektować ekrany do wprowadzania danych
 • repozytorium formularzy pozwalające na reużycie ekranów w różnych procesach.

Łatwa praca z zadaniami

Intuicyjne narzędzia dla użytkowników końcowych, którzy doskonale wiedzą co i kiedy należy zrobić:

 • ekrany do zarządzania zadaniami zaprojektowane w oparciu dedykowane formularze
 • system prezentuje użytkownikom procesy w oparciu o obszary biznesowe jakich te procesy dotyczą
 • zadania dostępne na urządzeniach mobilnych pozwalają ludziom na pracę poza stanowiskiem pracy

Wsparcie dla pracy zespołowej

Większość rozwiązań BPM jest zbyt sztywna i nie pozwala ludziom zareagować na sytuacje nieszablonowe. Alfresco daje użytkownikom elastyczność poprzez możliwość:

 • zapraszania innych do współpracy w realizacji zadania
 • współdzielenia dokumentów i wprowadzania komentarzy do zadań
 • tworzenia dynamicznej listy podzadań na potrzeby monitorowania kompletności i postępu realizacji

Otwartość technologiczna

Otwarty kod źródłowy i wsparcie dla otwartych standardów technologicznych pozwalają na łatwą integrację z różnorodnymi aplikacjami w organizacji:

 • wsparcie standardu BPMN 2.0
 • sinik procesowy oparty o język Java jest łatwy do rozbudowywania
 • interfejsy typu REST pozwalają do wysyłania i pobieranie danych z zewnątrz

Zgodność z wymogami korporacyjnymi

Alfresco Process Services (BPM) powered by Activiti pomaga wzmocnić zgodność z wymogami korporacyjnymi i wymogami regulatorów rynku:

 • zapis danych procesowych i historii realizacji zadań
 • zarządzanie treściami napływającymi z różnych źródeł
 • automatyczne zapisywanie treści i przebiegu procesu jako rekord w Alfresco One aby poddać te dane politykom archiwizacyjnym