IBIS - system do sprzedaży produktów skarbowych

Obsługa sprzedaży produktów skarbowych z możliwością elastycznego zarządzania

 

Ibis to nowoczesna platforma dostarczająca narzędzia do obsługi sprzedaży produktów skarbowych wraz z możliwością elastycznego zarządzania dostępnością i konfiguracją kursów klienta. Dzięki Ibisowi możliwe jest udostępnianie Klientom indywidualnie dopasowanej oferty produktów, niezależnie od godzin pracy tradycyjnego Dealing Roomu wraz z narzędziami do efektywnego ograniczania ryzyka.

Rozwiązanie

Platforma IBIS umożliwia między innymi:

 • Przygotowanie atrakcyjnej oferty dopasowanej do potrzeb klienta
 • Obsługa wielu kanałów dystrybucji i natychmiastowej realizacji zleceń
 • Szybkie reagowanie na sytuację rynkową
 • Audytowalność zapytań i transakcji w celu spełnienia wymogów MiFID2/MiFIR

Funkcjonalności

 • Kalkulacja spersonalizowanego kursu transakcyjnego dla klienta w oparciu o linię biznesową, kanał dystrybucji i marżę klienta wraz z natychmiastową realizacją zleceń
 • Kalkulacja bazowego kursu transakcyjnego z uwzględnieniem spreadu banku, zmienności rynku, daty i czasu
 • Zarządzanie regułami biznesowymi spersonalizowanej kalkulacji kursu oraz regułami zarządzania ryzykiem
 • Pobieranie ze zintegrowanych źródeł informacji o kursach Spot, punktach SWAP, strukturze tenorów
 • Pełna obsługa komunikacji Dealer – Trader niezbędnej w procesie obsługi klienta za pośrednictwem kanału elektronicznego (obsługiwane produkty: Obligacje, IRS, FX)
 • Procesowanie zleceń do zintegrowanych systemów banku
 • Udostępnianie ewidencjonowanych danych na potrzeby działań kontrolnych, obsługi reklamacji oraz raportowania obligatoryjnego
 • Ewidencja kwotowań, zleceń i transakcji zgodnie z wymogami MiFID2/MiFIR

Technologia

 • Java 1.8, Angular JS
 • Możliwość wdrożenia na dowolnym kontenerze JEE
 • System przystosowany do pracy w klastrze z wysoką dostępnością w trybie 24x7
Korzyści