Oświadczenie w związku z pandemią koronawirusa
published on 19.03.2020

Szanowni Państwo, 

w świetle ostatnich komunikatów związanych z panującą pandemią koronawirusa informujemy, że ciągłość działania BMS sp. z o.o. nie została zakłócona. Obecna sytuacja nie spowodowała znaczących zmian w naszym modelu pracy - podobnie jak dotychczas Zespół BMS ma możliwość wykonywania swojej pracy zarówno zdalnie, jak i z biur firmy.

Jesteśmy w pełni przygotowani do zachowania ciągłości pracy, profesjonalnej obsługi i komunikacji z naszymi Klientami. Wprowadziliśmy dobrowolną pracę zdalną, a w przypadku wybranych zespołów – obowiązkową rotacyjną pracę zdalną. Jesteśmy również gotowi do świadczenia usług w sposób w pełni zdalny, bez konieczności fizycznej obecności pracowników w siedzibie firmy. Deklarujemy pełną gotowość do dotrzymywania naszych zobowiązań i wysokiej jakości świadczonych usług.

W związku z zaistniałą sytuacją w BMS powołano sztab kryzysowy, który funkcjonuje w trybie ciągłym w celu monitorowania sytuacji i podejmowania niezbędnych decyzji korygujących działania firmy. 

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!