Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zakres i granice Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji BMS Sp. z o.o

Działalność w zakresie świadczenia usług projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymywania oraz rozwoju aplikacji własnych w sektorze B2B. 

Świadczenie usług wdrażania i utrzymywania aplikacji partnerów biznesowych.

Działalność handlowa w zakresie sprzedaży usług własnych oraz oprogramowania własnego i partnerskiego.

Świadczenie usług administrowania własnymi systemami u Klientów.

Doradztwo w zakresie usług IT.

Działalność jest prowadzona na terenie UE w siedzibie zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Alei Słowiańskiej 10B.

Jako lider w projektowaniu rozwiązań dedykowanych dla sektora finansowego od 1998 roku tworzymy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. 

Siłą BMS jest połączenie wysokich kompetencji technologicznych i metodycznych z głęboką wiedzą biznesową dotyczącą funkcjonowania banków i instytucji finansowych. Wiedzę ekspercką w zakresie bankowości i procesów w niej zachodzących zdobywaliśmy latami, dlatego rozumiemy specyfikę działalności banków i instytucji finansowych, znamy ich wymagania oraz potrafimy je skutecznie spełniać. Kładziemy nacisk na wysokie kompetencje, świadomość i szkolenie personelu.

Szczególnie zwracamy uwagę na ochronę naszych produktów i usług przed ryzykami dotyczącymi utraty poufności, dostępności oraz integralności. Dlatego dążymy do spełnienia wymagań Klientów w zakresie realizowanych umów, w tym bezpieczeństwa informacji i ciągłego doskonalenia poziomu skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.

Nasze cele realizujemy poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wdrożonych na podstawie analizy ryzyka, a także skuteczną eksploatację, monitorowanie, przeglądy i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Naszym priorytetem jest jakość. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie czasu wyższa jakość oznacza większą wydajność, bezpieczeństwo, skuteczność oraz niezawodność. Systemy, które projektujemy, wytwarzamy i wdrażamy, umożliwiają naszym Klientom rozwijać swój biznes bezpiecznie, nowocześnie oraz szybciej od konkurencji. 

 

Prezes Zarządu

Rafał Brzozowski

 

Warszawa, dnia 16 stycznia 2020