AVARO – zarządzanie i optymalizacja obrotu gotówką

AVARO zapewnia pełne wsparcie dla procesów biznesowych obrotu gotówką
Nowoczesne zarządzanie obrotem gotówkowym wymaga narzędzi wykraczających poza arkusze kalkulacyjne czy standardowe systemy logistyczne. AVARO należy do klasy systemów wspomagania decyzji pozwalających na zarządzanie obiegiem gotówki w banku w sposób niezawodny, wydajny oraz prowadzący do znacznego obniżenia kosztów. AVARO łączy funkcje obsługi pełnego procesu biznesowego banku w obszarze obrotu gotówkowego z mechanizmami do prognozowania i optymalizacji planów transportowych, co realizowane jest m. in. poprzez integrację z infrastrukturą banku.

AVARO zapewnia pełne wsparcie dla procesów biznesowych obrotu gotówką. Posiada funkcjonalności niezbędne w centrali, oddziałach, centrach gotówkowych, oraz przeznaczone dla klientów korporacyjnych banku. System obsługuje wszystkie strumienie gotówki – zasilenia i odprowadzenia, przerzuty międzyoddziałowe, strumienie bankomatów, centrów gotówkowych, klientów korporacyjnych, wymianę gotówkową z NBP i bankami zewnętrznymi.

Silnik Prognostyczno-Optymalizacyjny to niezależny moduł AVARO, który można bez trudu zintegrować z systemem. Jego zadaniem jest generowanie rekomendacji optymalnych transportów gotówkowych dla oddziałów, bankomatów, centrów gotówkowych. Jest zasilany historycznymi danymi procesowymi o obrocie gotówką w banku. W oparciu o te dane prognozuje stany gotówki na nadchodzące dni i na ich podstawie wyznacza i rekomenduje optymalny plan transportowy.

Procesy centrali - sieć
 • Akceptacja i korekty zapotrzebowań
 • Generowanie prognoz i optymalizacja zleceń transportowych
 • Zarządzanie zleceniami transportowymi
 • Ewidencja gotówki w sieci banku
 • Przeksięgowania
 • Raporty operacyjne
 • Czynności administracyjne
Procesy oddziału
 • Tworzenie zapotrzebowań gotówkowych
 • Obsługa statusów zleceń
 • Zlecenia awaryjne
 • Ewidencja gotówki w oddziale
 • Raporty kasowe, protokoły różnic
Procesy centrali – klient korporacyjny
 • Zarządzanie bazą klientów i ich lokalizacji
 • Zlecenia zasileń gotówkowych
 • Harmonogramowanie zasileń
 • Ewidencja pakietów wpłat zamkniętych
 • Przygotowanie danych do faktur
Procesy klienta korporacyjnego
 • Składanie zleceń na zasilenia
 • Harmonogramy zasileń
 • Podgląd pakietów wpłat zamkniętych
Procesy firmy liczącej / transportowej
 • Odbiór zleceń
 • Odnotowanie realizacji zleceń
 • Obsługa wpłat zamkniętych
Korzyści