GRYF- sprawozdawczość bankowa i anti-money laundering

Automatycznie wykrywa transakcje powiązane oraz podejrzane

Gryf to system informatyczny wspierający obowiązek raportowania do GIIF zgodnie ze znowelizowaną dnia 25 czerwca 2009 ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System nie tylko zapewnia instytucji finansowej automatyzację procesów związanych z obligatoryjnymi raportami do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, ale przede wszystkim automatycznie wykrywa, transakcje powiązane oraz podejrzane o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, realizuje obowiązek dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz czy też weryfikuje transakcje pod kontem obecności stron na czarnych listach.
GRYF pozwala na integrację z dowolnymi systemami transakcyjnymi, przetwarzanie danych do wymaganych przez ustawodawcę formatów oraz automatyzację procesu pobierania danych, jej przechowywania, archiwizowania, przetwarzania i bezpiecznego przesyłania do GIIF.
Zastosowanie otwartej architektury oraz nowoczesnego i elastycznego silnik definiowania i wykonywania reguł biznesowych gwarantuje łatwość w dostosowywaniu systemu do nowych wymogów prawnych, zmian w charakterystyce transakcji podejrzanych czy integracji z nowymi źródłami danych.
Funkcjonalności systemu GRYF
 • analiza transakcji w oparciu o reguły biznesowe
 • wyszukiwanie transakcji podejrzanych
 • wyszukiwanie transakcji powiązanych
 • klasyfikacja klientów na klasy ryzyka
 • prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z wymogami regulatora
 • raportowanie do GIIF w wymaganym formacie
 • ergonomiczne narzędzia do graficznych analiz
 • czytelna prezentacja wyników wykonanych analiz
 • definiowanie reguł biznesowych za pomocą prostego, specjalizowanego języka
 • obsługa czarnych i białych list, automatyczna integracja list standardowych takich jak SDN, CFSP, HM Treasury
 • prowadzenie archiwum transakcji
 • bogaty, wygodny, przeglądarkowy interfejs użytkownika
 • wieloinstancyjność, skalowalność, monitorowalność
 • rejestracja danych o transakcjach wstrzymanych
Korzyści: