Hermes – kompleksowa obsługa pożyczek

Obsługa pożyczek ze środków własnych lub unijnych
HERMES to kompleksowy system informatyczny przeznaczony do obsługi Funduszy Pożyczkowych, Funduszy Poręczeniowych oraz innych organizacji udzielających pożyczek ze środków własnych lub unijnych. HERMES to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia pożyczek finansowanych z jednego lub wielu źródeł (np. dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE lub pożyczki ze środków PARP). HERMES spełnia kryteria niezbędne do uznania inwestycji w ten system informatyczny za wydatek kwalifikowany.

Zadaniem HERMESA jest wspomaganie i jak największe zautomatyzowanie procesów pożyczkowych – zaczynając od pierwszego, wstępnego zapytania, gromadzenia danych o pożyczkobiorcach i zabezpieczeniach pożyczki, przygotowania symulacji spłat w oparciu o wbudowany kalkulator pożyczkowy, poprzez ocenę zdolności kredytowej klienta, rejestrację wniosku, generowanie dokumentów, udzielenie pożyczki, naliczenie odsetek oraz rozliczanie spłat, aż po procesy związane z monitoringiem czy windykacją. Korzyści płynące z użytkowania HERMESA dostrzegli klienci, którzy wielokrotnie potwierdzali, iż system stanowi istotne wsparcie w realizacji procesów biznesowych w zakresie udzielenia i rozliczenia pożyczek oraz monitorowania i efektywnego zarządzaniu należnością.

System HERMES posiada intuicyjny i przyjazny dla pracowników interfejs użytkownika. Umożliwia dostosowanie działania wybranych modułów do własnych potrzeb, np.: modułu administracji (zarządzanie użytkownikami systemu poprzez nadawanie im ról i uprawnień), dokumentów (drukowanie dokumentów w oparciu o szablony dokumentów, dzięki czemu dokumenty mogą być przygotowywane bezpośrednio przez pracowników organizacji), księgowego (tworzenie szablonów księgowania operacji przeprowadzanych na danych finansowych oraz eksport danych do zewnętrznego systemu księgowego), korekt (ręczna edycja sald na datę systemową, weryfikacja wprowadzonych korekt pod względem ich poprawności, rejestrowanie historii korekt). Ponadto system oferuje szeroki zestaw raportów oraz mechanizmów ułatwiających ich tworzenie.

Korzyści