OLIMPIA - zarządzanie usługami płynnościowymi

Zindywidualizowane produkty płynnościowe
OLIMPIA jest platformą pozwalającą bankom na kompleksowe zarządzanie usługami płynnościowymi oraz tworzenie zindywidualizowanych produktów płynnościowych dla klientów korporacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nasz system umożliwia konstruowanie złożonych produktów obejmujących usługi takie jak Cash-Pooling krajowy oraz międzynarodowy, automatyczne inwestowanie środków, przekierowywanie płatności. Olimpia wspiera także składanie usług w struktury wielopoziomowe o dowolnej ilości poziomów.

OLIMPIA to gotowe rozwiązanie dla banku łączące w sobie następujące elementy:

  • Najczęściej spotykane predefiniowane typy usług płynnościowych
  • Łatwość wdrożenia systemu i uruchomienia usług dla klienta
  • Duża elastyczność w rozwijaniu usług płynnościowych w miarę pojawiających się potrzeb biznesowych
Dzięki wykorzystaniu OLIMPIA niskim kosztem i nakładem pracy zapewniamy wysokiej jakości poziom obsługi usług płynnościowych, a także dużą elastyczność systemu i jego rozwój stymulowany potrzebami biznesowymi. W obecnym, coraz szybciej zmieniającym się świecie nie sposób przewidzieć wszystkich przyszłych potrzeb biznesowych. Warto natomiast być przygotowanym na szybkie i łatwe dostosowanie oferty banku do potrzeb klientów i rynku. OLIMPIA to rozwiązanie realizujące taką filozofię.
Korzyści