OZYRYS - obsługa przetwarzania płatności

Automatyzacja procesów przetwarzania płatności realizowanych przez banki
OZYRYS to elastyczna, zintegrowana platforma pozwalająca na przetwarzanie wszystkich typów płatności i budowanie wyrafinowanych produktów dla klientów. System obsługuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne systemy rozliczeniowe. OZYRYS obsługuje wiele różnych typów płatności, w tym płatności natychmiastowe, płatności realizowane za pośrednictwem SORBNET2 oraz spełnia wymagania stawiane przez ustawę o usługach płatniczych i PaymentServices Directive (PSD).

Od lat obszarem kompetencyjnym w sposób szczególny rozwijanym przez BMS są zagadnienia związane z automatyzacją procesów przetwarzania płatności (payment processing). Projektując Ozyrysa i implementując poszczególne funkcjonalności dołożyliśmy najwyższych starań, aby system ten spełniał rygorystyczne wymagania nowoczesnego banku. W szczególności wykorzystane zostały liczne zestawy reguł biznesowych (Business Process Rules) oraz charakterystyczne dla procesów przetwarzania płatności schematy workflow, co zapewnia pełną automatyzację procesów od momentu przyjęcia i rozpoznania komunikatu wejściowego, przez jego sekwencyjne przetwarzanie, do etapu księgowań i pełnej realizacji zlecenia (Straight Through Processing).

Otwarta architektura systemu zapewnia jego łatwą integrację z heterogenicznym środowiskiem informacyjnym Banku – zarówno systemami własnymi Banku, systemami klientów, obecnymi i przyszłymi systemami clearingowymi. Powyższy diagram prezentuje typowe umiejscowienie Ozyrysa w środowisku informatycznym banku. 

Najistotniejsze moduły i mechanizmy funkcjonalne:

  • Alerty, monity, powiadomienia
  • Rozpoznawanie rachunków przekierowania
  • Obsługa rachunków wirtualnych
  • Automatyczne poprawianie komunikatów
  • Kontrola dostępności środków
  • Zarządzanie datami walut przewalutowania
  • Konsolidacja płatności
  • Obsługa zleceń stałych
  • Obsługa polecenia zapłaty
  • Definiowanie routingu komunikatów
  • Definiowanie różnych schematów opłat transakcyjnych
  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
  • Raportowanie
Korzyści