OZYRYS - hub płatniczy i przetwarzanie płatności

Automatyzacja procesów przetwarzania płatności realizowanych przez banki
OZYRYS to hub płatniczy dedykowany do obsługi obszaru przetwarzania płatności w bankach. Jest to rozwiązanie, które zapewnia komunikację pomiędzy systemem centralnym banku, a wszystkimi dostępnymi kanałami płatności zarówno przychodzących z zewnątrz (od innych banków), jak i wychodzącymi na zewnątrz (do innych banków). System jest też odpowiedzialny za realizację płatności wewnętrznych pomiędzy różnymi systemami produktowymi w banku. W ramach przetwarzania płatności OZYRYS zapewnia unifikację (ujednolicenie) przetwarzania płatności. Jest zgodny z obowiązującym w Polsce systemem prawnym oraz wymaganiami regulatorów rynku bankowego.

Nowoczesna architektura

Hub płatniczy OZYRYS został zaprojektowany w nowoczesnej architekturze opartej o paradygmaty SOA (Service-Oriented Architecture), charakteryzuje się wysokim stopniem przetwarzania automatycznego (STP - Straight Through Processing) oraz dużą elastycznością w konfigurowaniu dostępnych w nim usług.

Hub płatniczy OZYRYS unifikuje obsługę wielu typów płatności i usprawnia komunikacji miedzy systemami clearingowymi, kanałami komunikacji z klientami banku, a systemem centralnym. Architekturę systemu odzwierciedla przedstawiony powyżej paradygmat.

Najistotniejsze moduły i mechanizmy funkcjonalne:

 • Przetwarzanie następujących typów płatności: Elixir, Sorbnet2, Express Elixir, SEPA, Swift, Target2, transakcje gotówkowe (wpłaty otwarte i zamknięte, wypłaty otwarte i zamknięte)
 • Obsługa przychodzących płatności masowych:

  - Rozpoznanie rachunków
  - Wspólne księgowanie (konsolidacja)
  - Generowanie raportów analitycznych
  - Obsługa polecenia zapłaty

 • Obsługa wychodzących płatności masowych (transakcje płacowe, batch/bulk payment)
 • Obsługa zleceń stałych
 • Obsługa polecenia zapłaty
 • Matching płatności z fakturami
 • Automatyczne nadawanie drogi dla komunikatów SWIFT
 • Kontrola dostępności środków
 • Młynek płynnościowy
 • Zarządzanie datami walut dla przelewów oraz przewalutowania
 • Przewalutowania, możliwość definiowania profili marż przewalutowania dla klientów
 • Generowanie wyciągów i konfiguracja wyciągów dla klientów (PDF, MT940, MT942)
 • Przekierowania transakcji
 • Raportowanie transakcji do GIIF
 • Blokady KAS
 • Weryfikacja płatności pod kątem AML
 • Definiowanie routingu komunikatów
 • Definiowanie różnych schematów opłat transakcyjnych i cyklicznych
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • Raportowanie
 • Alerty, monity, powiadomienia
Korzyści