Prognozowanie i optymalizacja - metody matematyczne w systemach wspomagania decyzji

Zastosowanie algorytmów matematycznych
Spośród szeregu systemów informatycznych, do tych, które wymagają szczególnych kompetencji, można zaliczyć systemy eksperckie i systemy wspomagania decyzji. Znajdują one zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, od finansów po medycynę, od przemysłu po marketing i media. Systemy te łączy wspólna cecha - znajdują w nich praktyczne zastosowanie algorytmy matematyczne. W zależności od potrzeby mogą to być mechanizmy statystyczne, prognostyczne, optymalizacyjne.

Kompetencje i doświadczenie

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w budowie i wdrażaniu informatycznych systemów wspomagania decyzji wykorzystujących algorytmy matematyczne. Łączymy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych klasy enterprise z kompetencjami matematycznymi stale współpracujących z nami pracowników naukowych. Przykładem zbudowanego przez nas systemu tego typu jest jeden z oferowanych przez nas produktów - Silnik Prognostyczno-Optymalizacyjny AVARO.

Pogranicze obszaru finansowego i logistycznego

Jest to rozwiązanie z pogranicza obszaru finansowego i logistycznego. Silnik prognozuje z wykorzystaniem metod statystycznych zapotrzebowanie na gotówkę w sieci bankowej, a następnie w oparciu o wyniki prognoz wykorzystuje solvery matematyczne do optymalizacji kosztowej planu transportów gotówkowych. Plany te biorą pod uwagę zapotrzebowanie na gotówkę w setkach, lub nawet tysiącach punktów - oddziałów bankowych, bankomatów, centrów gotówkowych. Ich automatyzacja i optymalizacja zmniejsza codzienne zaangażowanie operacyjne setek pracowników banku, generując jednocześnie oszczędności fakturowe związane z obsługą gotówki.
Natura projektów polegających na wdrażaniu systemów wykorzystujących algorytmy matematyczne różni się od specyfiki klasycznych projektów informatycznych. Pojawiają się w niej elementy takie jak modelowanie matematyczne, prace typu R&D, strojenie rozwiązania. Testy jakościowe komplikują się z różnych względów - np. z powodu wysokiej złożoności mechanizmów (zewnętrzne solvery optymalizacyjne), przedmiotu działań matematycznych (np. tysiące punktów podlegających obliczeniom) lub braku powtarzalności w zastosowanych metodach (np. algorytmy stochastyczne).
Aby tego rodzaju projekty realizować z sukcesem należy nie tylko posiadać odpowiednie kompetencje matematyczne, ale również znać właściwą metodykę prowadzenia tego typu projektów. Nasza firma może zaoferować zarówno usługi matematyczne wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i sprawdzoną w praktyce metodykę wdrażania systemów wspomagania decyzji i systemów eksperckich.
Korzyści