CLAIMS – centralny system obsługi roszczeń

Skuteczne wsparcie portfela produktów ubezpieczeniowych

Obsługa bardzo wielu produktów ubezpieczeniowych możliwa jest tylko, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi wspierających procesy biznesowe. System CLAIMS to nowoczesne rozwiązanie łączące tradycyjny workflow z automatycznymi operacjami księgowymi. Jest to narzędzie kompleksowe, wspierające zarówno proste wypłaty świadczeń, jak i wyrafinowane potrzeby aktuarialne. Dzięki systemowi CLAIMS obsługa roszczeń może być zaawansowana i wielowariantowa, a jednocześnie szybka i prosta.
CLAIMS zapewnia pełne wsparcie dla procesów biznesowych związanych z obsługą roszczeń i wypłat – obsługuje pełną ścieżkę od zgłoszenia szkody do wypłaty świadczenia lub całkowitą likwidację ubezpieczenia. Elementami procesów są także kalkulacje odsetek, wsparcie różnych poziomów akceptacji czy interakcja z systemami zewnętrznymi. System CLAIMS posiada także rozbudowane raportowanie w obszarze biznesowym i księgowym.
Integracja systemu CLAIMS umożliwia centralizację obsługi procesu. Informacje o statusie świadczeń są dostępne w jednym systemie. System CLAIMS umożliwia rejestrowanie roszczenia z dowolnego systemu zewnętrznego (via WebServices), poprzez raporty plikowe a także w samej aplikacji webowej. Poza generowaniem wypłat do systemów zewnętrznych, CLAIMS umożliwia także inne operacje biznesowe tj. zamykanie polis w systemach centralnych czy raportowanie AML.
Korzyści