Systemy back i middle-office

Systemy klasy enterprise na zamówienie
Jedną z naszych kluczowych specjalizacji są systemy klasy enterprise, wspierające obszary middle i back-office. Mamy rozległe doświadczenie zarówno w dziedzinie masowego przetwarzania danych, jak i w obszarze wsparcia procesów biznesowych zachodzących w organizacji. Obok naszych produktów, które wpisują się w ten rodzaj systemów, wielokrotnie realizowaliśmy projekty, których celem była budowa i wdrożenie systemów tego typu w pełni odpowiadających unikalnym wymaganiom naszych Klientów.
Analityk finansowy
Internetowe narzędzie do analizy sytuacji finansowej firm, ich sprawności operacyjnej oraz benchmarkingu. Program posiada wiele funkcjonalności pozwalających na liczenie wskaźników dla spółek, przeprowadzanie analiz finansowych czy jednoczesne ilustrowanie pozycji firmy na tle sektora i podmiotów konkurencyjnych. Jest to jedyne kompleksowe narzędzie do analizy finansowej dostępne na rynku polskim.
FES - plikowa platforma integracyjna
FES to rozwiązanie pozwalające na efektywną integrację systemów w heterogenicznych środowiskach informatycznych. Jest to narzędzie do automatyzacji wymiany danych w złożonych środowiskach informatycznych. Działa w sieciach lokalnych i rozległych na heterogenicznych platformach sprzętowych i programowych. Zadaniem systemu jest pełna automatyzacja wymiany plików pomiędzy serwerami działającymi w sieciach lokalnych i rozległych. FES pozwala bezpiecznie integrować różne platformy eliminując ryzyko pomyłek i prowadząc bogate dzienniki operacji.