Wyślij CV

Moje CV:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres email

Temat

Plik CV

List motywacyjny

Treść wiadomości

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dołączonym CV przez BMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.