BPM i procesy biznesowe

Wieloletnie doświadczenie i wiedza stosowana w praktyce

W obszarze zarządzania procesami BMS posiada unikalne w Polsce kompetencje. Od lat zajmujemy się doradztwem oraz wdrożeniami z wykorzystaniem zarówno komercyjnych platform takich jak IBM BPM, Alfresco Activiti, jak i platform open source takich jak jBPM czy Activiti BPM Platform.Unikalne kompetencje

Pracami naszego zespołu konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali przede wszystkim w sektorze finansowym, kieruje dr Bartosz Kiepuszewski. Dr Kiepuszewski uczestniczył w pierwszych projektach BPM na platformie IBM FlowMark jeszcze w 1996 roku. Wyniki jego pracy doktorskiej, a w szczególności katalog wzorców procesów biznesowych (www.workflowpatterns.com), stanowi dzisiaj jeden z fundamentów powszechnie używanego języka opisu definicji procesów – BPMN.